Programy redakcji ekumenicznej

Lubelska Szkoła Mędrców założona w Lublinie przez rabina Majera Szapiro w 1930 roku, była największą talmudyczną uczelnią na świecie. Zebrany w jesziwie księgozbiór liczył 22 tysiące pozycji książek, głównie literatury rabinicznej oraz 10 tysięcy czasopism, starodruków i palimpsestów. Na terenie jesziwy znajduje się obecnie synagoga i pokój w którym zorganizowano fotograficzną wystawę, z unikalnymi zdjęciami osób, dokumentów etc. Dostępny jest również księgozbiór dla osób chcących studiować Talmud lub inne księgi.