Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Gdańsk w XVI wieku był miastem portowym połączonym z innymi portami zachodniej Europy intensywną wymianą handlową i kulturową. Wieści o ruchach reformacyjnych wzywających do odnowy Kościoła i życia religijnego odbiły się tu dużym echem. Bardzo szybko