Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Na Pomorzu od 2016 roku funkcjonuje Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, które jest agendą Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Misja działa na rzecz imigrantów z krajów postradzieckich. Ma na celu wspieranie integracji