Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kapłaństwo ustanowione zostało przez samego Boga w Starym Testamencie (Wj 28, 1, 41). W Nowym Testamencie założyciel Kościoła i Arcykapłan Jezus Chrystus ustanowił hierarchię, powołując Apostołów (Łk 6, 13) i powierzając im obowiązki kapłański