Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Przybliżamy realia kształtowania się artystycznego wyrazu reformacji. W oparciu o otwieraną w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w przededniu okrągłej rocznicy ogłoszenia 95-ciu tez reformacyjnych przez Marcina Lutra wystawę „Moda na Cranacha”