Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Starokatolicki Mariawitów od początku zajmował się odnawianiem życia religijnego i prowadził działalność społeczną. Punktem wyjścia do realizacji reportażu jest Wigilia chartatywna w Płocku, organizowana dla wszystkich potrzebuj