Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Anna Wazówna przybyła do Polski w 1587 roku wraz z bratem Zygmuntem, gdy ten został obrany królem Polski. Otrzymała starostwo w Brodnicy, później w Golubiu, gdzie znacznie rozbudowała zamek. Była starannie wykształcona, interesow