Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Mimo iż ponad 80 proc. ludności Azerbejdżanu wyznaje islam, sytuacja w tym kaukaskim państwie jest modelowym i rzadkim nie tylko w tym regionie przykładem prawdziwej tolerancji wyznaniowej. Władze nie tylko nie utrudniają życia chrześcijanom, ale wrę