Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Praca z młodzieżą, walka z wykluczeniem, przezwyciężanie barier społecznych, kulturowych i etnicznych to główne cele parafii ewangelicko-augsburskiej w Piszu. W tym celu parafia organizuje ekumeniczne spotkanie młodzieży z trzech krajów