Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Spowiedź jest sakramentem, poprzez który następuje pogodzenie grzesznego człowieka z Kościołem rozumianym jako wspólnotą świętych. Polega ona na publicznym wyznaniu grzechów bądź, co dziś jest powszechnie przyjęte, na przyznaniu