Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Polskokatolicki w RP wywodzi się z powstałego na przełomie wieków w Stanach Zjednoczonych Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Jaka jest obecnie rola i znaczeniu biskupów w tym Kościele? Punktem wyjścia do reportaż