Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Rozmawiamy o Talmudzie, który jako komentarz do Tory jest autorytatywną księgą dla wierzących Żydów. Omawiając różne jego fragmenty, skupimy się na talmudycznym sposobie rozumienia Tory i jednocześnie postaramy się dowiedzieć na