Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Językiem liturgicznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jest język cerkiewnosłowiański. W reportażu przedstawionych zostanie kilka faktów, stojących za tym wyborem, ale także dowiemy się, jakie podejmowano próby przełoże