Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Czym jest duchowość luterańska w świetle wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku? Jaką rolę odgrywa Słowo Boże i modlitwa w codzienności? Skąd można czerpać radość życia i jak odnajdywać jego sens? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania zapraszamy na miejs