Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

W Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce kilka lat temu wystartował kurs „Kaznodziejstwo ekspozycyjne” [KEKS], podczas którego ponad pięćdziesięciu pastorów i kaznodziejów doskonaliło umiejętność przygotowywan