Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Historia Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku sięga 1902 r. W maju 1902 r. odbył się pierwszy Chrzest Wiary. Białostocczyzna na przełomie XIX i XX w. stała się areną pracy misyjnej.