Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

W reportażu prezentujemy warsztaty planistyczno-plastyczne, zorganizowane przez iławską parafię Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Glaznotach koło Ostródy, których uczestnicy zaprezentują swoje dokonania w niezwykłym miejscu, czyli