Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

„ReFresh” to wydarzenie, na które młodzi ludzie z Kościoła Chrześcijan Baptystów przyjeżdżają z całej Polski, aby w warszawskiej Radości wspólnie doświadczać Bożego działania. Pomysł i pragnienie zorganizowania dużej