Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w swoich zasadach socjalnych precyzyjnie określa zadania członka Kościoła względem powinności wobec rodziny i dzieci. Ściśle określone zasady funkcjonowania dotyczą dorosłych, ale także tych najmłodszych. W na