Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Sakrament bierzmowania w teologii Kościoła prawosławnego jest rozumiany jako osobista Pięćdziesiątnica. Bierzmowanie jest sakramentem, w którym będący już w społeczności kościelnej wierzący człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego, wspomagające