Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Polskokatolicki od samego początku swojego istnienia angażuje się w różnorodne projekty i inicjatywy ekumeniczne mające na celu zbliżenie i pogłębiony dialog różnych kościołów chrześcijańskich. Polskokatolicy biorą