Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Starokatolicki Mariawitów, od chwili swego powstania, zajmował się rozbudzaniem i odnawianiem życia religijnego, jak też prowadził zakrojoną na szeroką skalę działalność społeczną, pomocową, charytatywną oraz pracę z młodzieżą.