Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, od samego początku swojej działalności kładzie ogromy nacisk na podejmowanie różnorodnych działań na rzecz edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Jedną z organizacji działających niezwykle prę