Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Liturgia (czyli prawosławny odpowiednik mszy w Kościele rzymskokatolickim) św. apostoła Jakuba jest jedną z czterech liturgii sprawowanych w Kościele prawosławnym w ciągu roku. Najbardziej znanymi są liturgie św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielk