Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Wywodzą się z Kościoła Chrześcijan Baptystów. W swojej działalności nie kładą jednak nacisku na wyznanie, bowiem chcą pomagać wszystkim kobietom bez względu na wiarę. Kierując się wartościami chrześcijańskimi niosą nadzieję. W Polsce, zwłaszcz