Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

W świecie religijnych podziałów jakie dotknęły wspólnoty żydowskie w osiemnastowiecznej Europie, Wielki Gaon Wileński odgrywał jedną z najważniejszych ról będąc przywódcą przeciwników rodzącego się chasydyzmu i jedn