Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Wspomnienie o Erwinie Kruku, wybitnym poecie polskim, który kultywował mazurską kulturę, podejmował temat tożsamości w swojej poezji oraz rozważaniach eseistycznych. Był także aktywnym działaczem ewangelickim, członkiem Synodu Kościoła Ewangel