Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Podlasie ma w sobie magię.Różne koleje dziejów odcisnęły widoczne piętno na tej ziemi stanowiącej granicę między Zachodem i Wschodem i będącą swoistą mozaiką narodowości, religii i obyczajów. Mimo iż Podlasie jest regionem pogran