Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Maleńka cerkiew prawosławna św. Mikołaja w Kielcach fascynuje rzymskich katolików liturgią, muzyką i sztuką. Jest przykładem tego, jak przez sztukę można zbudować wzajemne zaufanie i rozpocząć współpracę. Niektórzy poprzez zetkni