Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Biskup Zdzisław Tranda to polski ekumenista, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W latach 1978-2002 był superintendentem generalnym Kościoła, w latach 1990-1993 przewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej, pełnił także funkcję przewodnicząceg