Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Henryk Skrzypkowski jest pastorem w Kościele Chrześcijan Baptystów Chełmie i ojcem trzynaściorga dzieci (w tym siedmioro dzieci w rodzinie zastępczej, a wśród nich troje z zespołem Downa), mężem, dziadkiem, człowiekiem zaangażowanym w o