Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Jego droga do kapłaństwa nie była ani prosta, ani oczywista. Zanim staną przy ołtarzu, by zanosić bezkrwawą ofiarę za ludzi – służył ludziom w... wojsku. Ks. Mirosław Cidyło dosłużył się tam stopnia podpułkownika, był na zagranicznych misjach.