Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Profesor Jarosław Świderski (1935 – 2020) był człowiekiem wielkiej wiary, ducha, umysłu i charakteru, a przy tym wielkiego ciepła i otwartości na drugiego człowieka. Pochodził z Kresów, z rodziny ewangelicko — reformowanej. Wspomin