Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Bohaterem reportażu jest ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk prawosławny duchowny. Niedawno skończył 80 lat, a wciąż pozostaje aktywnym i niestrudzonym duszpasterzem. Nie tylko w swojej parafii. Tym, co zrobił w ciągu swojej posługi duszpasterskiej można by