Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Łódzka społeczność ewangelicka jest jedną z prężniej działających parafii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce. Prowadzi Szkołę Biblijną, która gromadzi ludzi różnych wyznań wokół Pisma Świętego i rozważań na jego