Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Protestantyzm nie zna poza Pismem Świętym żadnego innego autorytetu nauczającego. Biblia jest objawieniem Bożym. Kto czyta Słowo Boże z modlitwą, znajdzie to, co mu potrzebne do zbawienia. Dlatego też w kościołach protestanckich dąży się do zainteres