Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Starokatolicyzm powstał w latach siedemdziesiątych XIX wieku, na skutek sprzeciwu części wiernych oraz księży należących do kościoła Rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez Sobór Watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża. Obecn