Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

We współczesnej teologii prawosławnej obecna jest refleksja ekologiczna. Podczas gdy w religijnym myśleniu zachodnim często dominowało instrumentalizowanie przyrody, prawosławie bardziej ją dowartościowało. Zapoznamy się ze współczesnym