Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Augsbursko Ewangelicki prowadzi działalność pomocową. Struktura w ramach, której udzielana jest ta pomoc nosi nazwę „Diakoni”. Jej działalność ma różnoraki charakter od prowadzenia domów opieki, ośrodk&