Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Historia Ugody Sandomierskiej oraz jej znaczenie na przestrzeni wieków. W dokumencie kalwiniści, luteranie i bracia czescy uznali wzajemnie swoje konfesje jako prawowierne, zobowiązali się do obrony tego przymierza zawartego w trosce o czystą