Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

W tradycji Kościoła Chrześcijan Baptystów ogromną rolę odgrywa osobista relacja z Bogiem, codzienna modlitwa i studiowanie Słowa Bożego. Nadzieja od wieków jest wielkim tematem dla filozofów i etyków. Program przedstawia j