Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Baptyści to jedna większych wspólnot protestanckich na świecie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „baptidzo” – chrzczę. Przystępują do niego osoby świadomie wierzące w Chrystusa, najczęściej w wieku dojrzałym. A sam akt chrzt