Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Jedną z niezwykle ważnych funkcji każdej religii jest wspieranie człowieka w trudnych sytuacjach. Wiara daje człowiekowi siłę do działania i nadzieję na lepsze jutro - nawet jeśli sytuacja danego człowieka, czy grupy ludzi w danej chwili jest niezwyk