Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Kościół Chrześcijan Baptystów jest wspólnotą charyzmatyczną, w której bardzo ważną jest osobista relacja z Bogiem, Program pokazuje w jaki sposób baptyści wyrażają swoją wiarę, na czym polega osobiste świadectwo wia