Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Udział Kościoła polskokatolickiego w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. W styczniu każdego roku prawie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie w Polsce i na całym świecie organizują ekumeniczne modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości społecznej.