Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Wbrew logice i technice, dzięki determinacji, marzeniom, pracy i wierze to, co miało być tymczasowe na bagnach, ze słomy, bez gwoździ, powstałe wedle szyderczych restrykcji trwa do dziś. Po ponad trzystu sześćdziesięciu latach, na placu nie większym