Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Zwingli dał początek reformacji szwajcarskiej, która rozwijała się mniej więcej równocześnie z reformacją wittenberską. Oba te ruchy reformacyjne oparły się o wspólną podstawę, o Pismo Święte i podnosiły hasło powrotu do pierwotn