Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Starokatolicyzm to nurt katolicyzmu, który powstał w latach siedemdziesiątych XIX wieku, na skutek sprzeciwu części wiernych i księży kościoła Rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymac