Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (EDW) sprawuje opiekę nad wiernymi Kościoła Luterańskiego oraz innych wyznań protestanckich, którzy związani są ze służbą w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. EDW powołane zostało w 1995 roku i nawi