Programy Redakcji Audycji Ekumenicznych

Już po raz czterdziesty prawosławna młodzież przyjeżdża na świętą Górę Grabarkę by... pracować. To już tradycja, ze młodzi ludzie pomagają siostrom z monasteru św. Marty i Marii w przygotowaniach do dorocznych uroczystości, w których uc